top of page
sitting-human-woman-workplace-paper.jpg

יפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו החלופה המשפטית למוסד האפוטרופסות המוכר ובמסגרתו ניתן לקבוע מי יטפל בנושאים רכושיים, אישיים או רפואיים של אדם במועד שבו לא יהיה כשיר לבצע פעולות אלו בעצמו.


עו"ד משה סבג ועוה"ד אורלי ליבר מוסמכים לערוך ייפוי כח מתמשך וליתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי חוק. 


משרדינו מעניק שירותים אלו מראשית התיקון לחוק תוך מומחיות וניסיון רב.

bottom of page