top of page
delivery-men-loading-carboard-boxes-van-while-getting-ready-shipment.jpg

הוצאה לפועל וחדלות פירעון

משרדינו מעניק קשת רחבה של שירותים משפטיים בתחום אכיפת חיובים.


למשרד מחלקת ייצוג חייבים אשר נקלעו לחובות בהוצאה לפועל וכן ייצוג של לקוחות עסקיים, תאגידים ולקוחות פרטיים לצורך גביית חובות בהוצאה לפועל.


משרדנו מלווה חייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון, מגיש בקשות לפשיטת רגל בבתי משפט ובהוצאה לפועל, בקשות לביטול עיקולים והגבלות, מגבש הסדרי חוב לחייבים בהוצאה לפועל ומייצג חייבים במגוון הליכים בבתי משפט.

bottom of page